Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE İKİNCİ KUŞAK ETKİSİ

Aile şirketleri Türk ekonomisinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Aile şirketleri, kurucu nesilden sonraki nesillere geçtikçe yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, aile şirketi yöneticilerinin kurumsallaşmanın önemini ve şirketin geleceğini görebilecek öngörüye sahip olmalıdır. Bu araştırmada, aile işletmelerinde kurumsallaşma ve bu sürece ikinci kuşağın etkisi araştırılmak amaçlanmıştır. Çalışma, ampirik nitelikte bir çalışma olarak planlandı. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanıldı. Güvenilir ve geçerli olan anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik karakterleri, ikinci bölüm ikinci kuşakla ilgili bilgileri içermektedir. Konya ilinde gıda ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 425 gönüllüye ulaşılmak istenmiştir. Çalışmaya 204 katılımcı gönüllü olmuştur. Çalışmaya 202 anket dahil edilmiş olup, geri dönüş oranı %53 olarak gerçekleşmiştir. Başlangıçta 30 gönüllü ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Varyansların Homojenliğini (Levene Statistics) test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Kurumsallaşmanın alt boyutlarında, sadece tutarlılık alt boyutu 0.05’ten küçük olduğu için arada farklılığı görmek için post-hoc testi uygulanmıştır. Bu çalışmada, ikinci neslin işletmeye katılımıyla, işletmelerin profesyonel yönetime geçişi ve kurumsallaşma için yapısal düzenlemelere ihtiyacı duyduğu ortaya çıkmıştır. Birinci nesilden ikinci nesle aktarım sürecinde, sabırlı olmaya ve ikinci neslin bireysel gelişimini tamamlamaya ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, aile şirketlerin ayakta kalabilmeleri için kurumsallaşmaya önem verme ve ikinci nesile tecrübe aktarımı gerektiği söylenebilir.Keywords
Kurumsallaşma, Aile Şirketleri, İkinci nesil, ProfesyonelleşmeReferences

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri