Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ÖNEMİ
(BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ÖNEMİ )

Author : Zekeriya Emre Erkal  -  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 1 - 6
Cite : Zekeriya Emre Erkal -, (2022). BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ÖNEMİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 1 - 6. Doi: 10.51293/socrates.313.
    


Summary

With globalization, the financial statements of businesses should be comparable and compatible in terms of international business and management. Because these studies necessitate the standardization of accounting processes. It is especially important in worldwide assessments. For this reason, certain common standards were required. For this reason, International Financial Reporting Standards (IFRS) have been adopted in many countries. By using these standards, financial reporting unity has been achieved. In particular, with numbered 30138 notification of 29 July 2017, Financial Reporting Standards for Large and Medium Sized Enterprises was published. This notification entered into force on 1 January 2018. Especially within the scope of the study, the importance of the Financial Reporting Standards for Large and Medium Sized Enterprises will be discussed. In this study, conceptual explanations are predominant. In this context, the importance of the financial reporting standards for large and medium-sized enterprises is emphasized in the study.Keywords
Large Businesses, Small Businesses, Financial Reporting, Financial Reporting Standards.

Abstract

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin finansal tablolarının uluslararası işletmecilik ve yönetim bakımından karşılaştırılabilir ve uyumlu olması gerekliliği muhasebe süreçlerinin standartlaşmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle dünyada çapında değerlendirmelerde önemli olan bu durum ortak belli standartları gerektirmiştir. Bu sebeple birçok ülkede benimsenmiş olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kullanılarak, finansal raporlama birliği sağlanmıştır. 29 Temmuz 2017, 30138 Sayılı Tebliğ ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları yayınlanmış olup, bu tebliğin 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi önemli bir adım olmuştur. Özellikle çalışma kapsamında Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarının öneminin ele alınması bu yöndeki uygulamanın gerekliliğini vurgulamak bakımından önem arz etmektedir. Bu yöndeki kavramsal açıklamaların ağırlıklı olduğu bu çalışmada, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standartlarının önemi vurgulanmaktadır.Keywords
Büyük Boy İşletmeler, Küçük Boy İşletmeler, Finansal Raporlama, Finansal Raporlama Standartları.

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri