Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİKTE POPÜLERLİK VE GELENEKSELLİK KAVRAMLARININ, MÜZİK TARZININ İCRA BİÇİMİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE ÖRNEĞİ
(MÜZİKTE POPÜLERLİK VE GELENEKSELLİK KAVRAMLARININ, MÜZİK TARZININ İCRA BİÇİMİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE ÖRNEĞİ )

Author : FURKAN KELEŞ  DOÇ. DR. SERTAN DEMİR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 18 - 33
Cite : FURKAN KELEŞ DOÇ. DR. SERTAN DEMİR, (2022). MÜZİKTE POPÜLERLİK VE GELENEKSELLİK KAVRAMLARININ, MÜZİK TARZININ İCRA BİÇİMİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE ÖRNEĞİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 18 - 33. Doi: 10.51293/socrates.331.
    


Summary

Although tradition is the values that are transferred from generation to generation from the past to the present in a society, tradition means keeping these values alive. Popular culture, on the other hand, covers the values that do not have a certain root, which are admired, attracted and can be changed among places and over time preferred by the majority. Today, music is influenced by this popular culture concept. The influence of popular culture spreads faster, affecting different areas with the development of technology. Music is also affected by this popular culture concept in our present day. As a result of this effect, it is seen that different musical performances and different styles have emerged from the past to our present time. Although folk music is generally considered within the concept of traditional music, different musical performances such as pop and arabesque music are also considered styles developed under the influence of popular culture. The purpose of the present study was to determine the differences that emerged during the performance of the piece “I am walking on the thorns” by pop, arabesque and folk music artists. Literature review and semi-structured personal interview method were used in the study. The interview with Aşık Hasan Kaplani was made use of for the transcription of the work.Keywords
Traditional, Popular Culture, Pop, Arabesque, I am Walking On Thorns

Abstract

Gelenek bir toplumda geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan değerler iken geleneksellik bu değerlerin uygulanması ve yaşatılmasıdır. Popüler kültür ise yaşanılan dönem içinde beğenilen, ilgi gören ve çoğunluğun tercih ettiği zaman ve mekân içinde değişime uğrayabilen belli bir kökü olmayan değerleri kapsamaktadır. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte popüler kültürün etkisi daha hızlı bir şekilde yayılmakta ve farklı alanlara etki etmektedir. Günümüzde müzikte bu popüler kültür kavramından etkilenmektedir. Bu etki sonucunda geçmiş dönemlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde farklı müzik icraları ve bununla birlikte farklı tarzlar meydana geldiği görülmektedir. Halk müziği genellikle geleneksel müzik kavramı içerisinde değerlendirilirken, günümüzde pop, arabesk müzik gibi farklı müzik icraları da popüler kültür etkisinde gelişen tarzlar olarak belirtilmektedir. Bu çalışmada, “Yürüyorum dikenlerin üstünde” adlı eserin, pop, arabesk ve halk müziği sanatçıları tarafından icrası sırasında ne gibi farklılıklarının ortaya çıktığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada yöntem olarak literatür tarama ve yarı yapılandırılmış kişisel görüşme yöntemi kullanılmıştır. Eserin transkripsiyonu için Âşık Hasan Kaplani ile olan görüşmeden faydalanılmıştır.Keywords
Geleneksel, Popüler Kültür, Pop, Arabesk, Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri