Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PERCEPTION AND DEFINITIONS OF STEP-MOTHERHOOD: PERSONAL EXPERIENCES AND CULTURAL MEMORY
(ÜVEY ANNELİK ALGI VE TANIMLARI: KİŞİSEL DENEYİMLER VE KÜLTÜREL HAFIZA )

Author : Fatma Zehra Fidan    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 34 - 45
Cite : Fatma Zehra Fidan , (2022). THE PERCEPTION AND DEFINITIONS OF STEP-MOTHERHOOD: PERSONAL EXPERIENCES AND CULTURAL MEMORY. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 34 - 45. Doi: 10.51293/socrates.332.
    


Summary

Different roles and problems related within different step-family roles exist in this structure. In step-motherhood types, the concept of the principal role and problems centralized in it, comes to the fore as step-motherhood. Scientific studies carried out on stepmothers make it possible to collect data regarding issue-related problems and their possible solutions. On the other hand, the insufficiency of studies conducted on women who live the stepmother experience point out a significant deficiency regarding the existing problems and their possible solutions. This study focused on how the step-motherhood perception and definitions affect the women who live stepmother experience. In addition, the study problematizes whether this perception and definitions are affected by the stepmother construction in the fairy tales as one of the significant tools of cultural memory. To examine this research problem, in-depth interviews were done with six women who lived a stepmother experience; the data obtained were addressed with a discourse analysis. In the present research, stepmother-related definitions of the women who live a stepmother experience emerged in the emotional relationship with their corresponding stepmothers. Women who experienced an emotionally satisfactory experience with their corresponding stepmothers defined the term of step-motherhood with positive statements. Women who were exposed to bad behaviors and could not made love-based contacts with their corresponding stepmothers defined the term with negative statements. Women who had a negative stepmother experience felt that the “bad stepmother” typology drawn from fairy tales might reflect the existing reality. Women who had positive stepmother experiences argued that the cultural heritage would not be very effective in constructing the roles of step-motherhood, but rather a behavior pattern are based on human experience. Focused on stepmother experiences, this micro-study asserted there are multiple issue-related questions and problems that should be solved.Keywords
Step-family, step-motherhood, cultural memory, discourse analysis.

Abstract

İlk evlilikten sonra yeniden evlenmelerdeki artış, üvey aile olarak kavramlaşan kompleks yapıyı ve buna bağlı sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu yapıda farklı roller ve bu rollere bağlı sorunlar mevcuttur. Üvey aile tiplerinde başat rolün ve sorunların merkezleştiği kavram üvey anneliktir. Üvey anneler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, konuyla ilgili sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin verilere ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Öte yandan üvey anne deneyimi yaşayan kadınlar üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği, mevcut sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili önemli bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu çalışmada üvey anne deneyimi yaşayan kadınların üvey annelik algı ve tanımlarının nasıl olduğuna odaklanılmıştır. Ayrıca bu algı ve tanımların kültürel hafızanın önemli araçlarından olan masallardaki üvey anne inşasından etkilenip etkilenmediği sorunsallaştırılmıştır. Araştırma sorunsalını incelemek amacıyla üvey anne deneyimi yaşayan altı kadınla derinlemesine görüşme yapılmış, elde edilen veriler söylem analiziyle irdelenmiştir. Araştırmada, üvey anne deneyimi yaşayan kadınların üvey annelikle ilgili tanımlarının üvey anneleriyle olan duygusal ilişki bağlamında oluştuğu ortaya çıkmıştır. Üvey anneleriyle duygusal anlamda doyurucu deneyim yaşayan kadınlar üvey annelik kavramını olumlu ifadelerle tanımlamışlardır. Üvey anneleriyle sevgiye dayalı bir ilişki kuramadıkları gibi onlar tarafından kötü davranışlara maruz kalan kadınlar ise kavramı olumsuz ifadelerle tanımlamışlardır. Üvey anne deneyimi olumsuz olan kadınlar, masallarda çizilen kötü üvey anne tipolojisinin mevcut gerçekliğin yansıması olabileceğini savunmuşlardır. Üvey anne deneyimi olumlu olan kadınlar ise üvey annelik rollerinin inşasında kültürel mirasın çok etkili olmayacağını, davranış kalıplarının insanî öze dayandığını savunmuşlardır. Üvey anne deneyimlerine odaklandığımız bu mikro çalışma, konuyla ilgili çözümlenmesi gereken çoklu sorular ve sorunlar olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Üvey aile, üvey annelik, kültürel hafıza, söylem analizi.

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri