Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN ENSURING MODERN GLOBAL SECURITY
(MODERN KÜRESEL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ROLÜ )

Author : Leyla NAGIYEVA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 46 - 56
Cite : Leyla NAGIYEVA , (2022). THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN ENSURING MODERN GLOBAL SECURITY. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 46 - 56. Doi: 10.51293/socrates.333.
    


Summary

Since the day it was founded, the United Nations (UN) has been criticized only for fulfilling the wishes of the great powers in the international system, rather than realizing its founding purpose in its Charter. The effects of the great powers, especially the permanent members of the Security Council, and the dependence of the organization on these powers in the functioning of the UN system -sometimes its dysfunctionalness- justify these criticisms. It cannot be argued that the UN does not reflect the interests of the states that led its establishment and contributed to its functions. However, in this context, the superficial criticisms of the UN System based only on the concept of "interest" cause the deeper functions of this organization to be overlooked in the international system. As it is known, the pandemic that the world faced in early 2020 has a serious impact on the social and economic spheres of the global approach. Thus, the irreplaceable role of the UN is important. Most of the research in this area is aimed at overcoming the current stagnation; some researchers are trying to explain the causes of the pandemic, while others are looking for direct solutions. It is important to study the future features of the global pandemic in ensuring peace and security in the international arena.Keywords
Global problems, politics, analysis, states, international organization

Abstract

Birleşmiş Milletler (BM), kurulduğu günden bu yana, çalışma amacını gerçekleştirmekten çok, uluslararası sistemdeki büyük güçlerin isteklerini yerine getirmekle eleştirilmektedir. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri başta olmak üzere büyük güçlerin etkileri ve BM sisteminin işleyişinde örgütün bu yetkilere bağımlı olması -bazen işlevsizliği- bu eleştirileri haklı çıkarmaktadır. Bu açıdan BM'nin kuruluşuna öncülük eden ve işlevlerine katkıda bulunan devletlerin çıkarlarını yansıtmadığı söylenemez. Ancak bu bağlamda BM sisteminin sadece “çıkar” kavramına dayalı yüzeysel eleştirileri, bu örgütün daha derindeki işlevlerinin uluslararası sistemde gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere, 2020 yılının başlarında dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemi, küresel yaklaşımın sosyal ve ekonomik alanlarını ciddi anlamda etkilemeye devam etmektedir. Bu nedenle BM'nin yeri doldurulamaz rolü önemlidir. Bu alandaki araştırmaların çoğu mevcut durgunluğun üstesinden gelmeye yöneliktir ve bazı araştırmacılar pandeminin nedenlerini açıklamaya çalışırken, diğerleri buna doğrudan çözümler aramaktadırlar. Uluslararası alanda barış ve güvenliğin sağlanmasında küresel pandeminin gelecekteki özelliklerini incelemek önem taşımaktadır.Keywords
Küresel sorunlar, siyaset, analiz, devletler, uluslararası örgüt

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri