Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDİRHAN BEY İSYANI VE SONUÇLARI
(BEDİRHAN BEY İSYANI VE SONUÇLARI )

Author : HASAN TAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 89 - 98
Cite : HASAN TAN , (2022). BEDİRHAN BEY İSYANI VE SONUÇLARI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 89 - 98. Doi: 10.51293/socrates.335.
    


Summary

In the 19th century, the Bohtan Emirate of Cizre had a central role in the history of the Ottoman Empire and the Kurds. The period in which this central role was most severely experienced was the period of Bedirhan Bey, who ruled in the Cizre-Bohtan Emirate between 1821-1847. In this century, Western-style modernization movements started to show their effects in the Ottoman Empire and Iran, and the area where modernization was first implemented was undoubtedly the administrative area. The new regulations that were tried to be made in the administrative areas affected the Kurds the most. The new regulations that were tried to be made in the administrative areas affected the Kurds the most because the Kurds were governed by the Emirate and the new regulations foresaw to abolish this structure. Bedirhan Bey was the one who opposed this arrangement most effectively. In the studies on the Bedirhan Bey revolt, the issue was generally handled in a biased way. The reason why he was evaluated in this way is that the researchers evaluated Bedirhan Bey on the basis of the documents registered by the official authorities of the Ottoman Empire or with ideological concerns. However, the Bedirhan Bey revolt was a revolt that seriously affected the Kurds, the Ottoman Empire and Iran in political, economic and demographic terms. It would be incomplete to evaluate this revolt solely with political concerns. This study tries to reveal the background, causes and consequences of Bedirhan Bey’s revolt, taking into account the researches made in recent years.Keywords
Bedirhan Bey, Kurds, Ottoman Empire, Iran.

Abstract

19. asırda Cizre Bohtan Emirliği Osmanlı Devleti ve Kürt tarihinde merkezi bir role sahip olmuştur Bu merkezi rolün en ciddi biçimde yaşandığı zaman dilimi ise 1821-1847 yılları arasında Cizre-Bohtan Emirliği’nde hüküm süren Bedirhan Bey dönemi olmuştur. Bu asırda Batı tarzı modernleşme hareketleri Osmanlı Devleti ile İran’da etkisini göstermeye başlamış, modernleşmenin ilk hayata geçtiği alan ise şüphesiz idari alan olmuştur. İdari alanlarda yapılmaya çalışılan yeni düzenlemeler ise en çok Kürtleri etkilemiştir. Çünkü Kürtler Emirlikler ile yönetilmekte ve yeni düzenlemeler de bu yapıyı ortadan kaldırmayı ön görmektedir. Bu düzenlemeye en etkin bir şekilde karşı çıkan kişi Bedirhan Bey olmuştur. Bedirhan Bey isyanı ile ilgili yapılan çalışmalarda konu genellikle taraflı bir şekilde ele alınmıştır. Bu şekilde değerlendirilmesinin sebebi ise araştırmacıların Osmanlı Devleti resmi makamlarınca kayda geçirilen evraklar üzerinden veya ideolojik kaygılarla Bedirhan Bey’i değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa Bedirhan Bey isyanı hem Kürtleri hem Osmanlı Devleti’ni hem de İran’ı siyasi, ekonomik ve demografik anlamda ciddi bir şekilde etkilemiş bir isyandır. Bu isyanı sadece siyasi kaygılarla değerlendirmek eksik kalacaktır. Biz bu çalışmamızda son yıllarda yapılan araştırmaları da dikkate alarak Bedirhan Bey isyanının arka planını, neden ve sonuçlarını ortaya koymaya çalıştık.Keywords
Bedirhan Bey, Osmanlı, İran, Kürtler

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri